Skip to main content

Eksamen

Eksamen på privatiststudier og exphil/exfac avholdes i Norge etter hjemkomst. På resterende studietilbud avholdes eksamen på studiested.

Privatiststudier:

Eksamen tas som privatist, og den enkelte elev melder seg opp til eksamen i den fylkeskommunen de ønsker å ta eksamen i. Dette gjøres via: www.privatistweb.no. Eksamensavgiften betales av eleven selv, og er ikke inkludert i programavgiften til GoStudy

Vi hjelper deg selvsagt med oppmeldingen etter ankomst til studiestedet, og erfarne rådgivere fra VGS Onlige er tilgjengelige i dagene før oppmeldingsfristen.

Exphil/Exfac:

Eksamen gjennomføres på det universitet i Norge du er innrullert ved, om ikke annen informasjon er gitt. For å være godt forberedt til eksamen anbefales det at studentene har fulgt forelesninger og gjennomført prøveeksamen, samt levert obligatoriske oppgaver der dette kreves.

Studentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i eksamensforskriftene til universitetet man er tatt opp ved.

Videre er studentene ansvarlig for å stille til eksamen på angitt dato og sted. Informasjon om ekamensdatoer opplyses av universitetet man er tatt opp ved. Ved noen universitet må man også melde seg opp til eksamen. Dette vil universitetet opplyse om hvis det er nødvendig.

Studenter som trenger spesiell tilrettelegging ved eksamen må søke om dette til universitet de er tatt opp ved. Man er selv ansvarlig for å dokumentere grunn for tilrettelegging av eksamen.

Personlig trener, Sosialantropologi og studier med innrullering hos ICMS:

Våre samarbeidsuniversitet har det akademiske ansvaret for eksamensgjennomføring.

Eksamen gjennomføres på de respektive studiestedene. For å kunne gå opp til eksamen forutsettes det at studentene har fulgt forelesninger og gjennomført prøveeksamen, samt levert obligatoriske oppgaver der dette kreves.

Studentene er selv ansvarlig for å sette seg inn i eksamensforskriftene ved det universitetet man studerer på.

Studenter som trenger spesiell tilrettelegging ved eksamen må søke om dette i god tid før studiestart. For informasjon om søknadsprosedyre og søknadsfrist for spesiell tilrettelegging, send oss en epost.

Eksamen - Gostudy