Skip to main content

Bøker og Pensum

Bøker som står på NLA sine hjemmesider er alltid gjeldende.

Etter oppmelding som student ved NLA får du tilgang til NLA sin studentportal. Du kan finne pensumlisten både på NLA sine hjemmesider, samt inne på studentportalen.

Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg pensumet. Det anbefales å skaffe pensumet før avreise og ikke belage seg på å sende bøkene til studiested.

Bøker og pensum - Gostudy