Skip to main content

Matteredaktør og mattelærer

Vanligvis sitter matematikk-redaktør Bjørn-Terje Smestad i redaksjonen til Cappelen Damm forlag. Ferier bruker han til å undervise elever som tar opp fag fra videregående – på Bali, Barcelona eller Paris.

– Jeg synes det er utrolig kjekt å undervise. Jeg drev med undervisning på heltid i åtte år før jeg ble redaktør for matematikk, sier han.

Elsker mattefaget

Smestad er utdannet innen matematikk fra NTNU, og må kunne beskrives som en lærer som elsker mattefaget. Som matematikk-redaktør blir ingen mattebøker utgitt med mindre han har vært gjennom manus.

– Jeg har alltid likt å undervise, og derfor har jeg aktive ferier med innlagt undervisning. Noen vil kanskje hevde at det er sære ferier, men jeg synes det er veldig trivelig, sier mattelæreren.

Skal være et morsomt fag

Smestad understreker at matematikk skal være et morsomt fag, og viser til at nye metoder gjør det mulig å «leke seg frem til svarene» i større grad enn før.

– I dette ligger det at elevene får utforske faget slik at de blir i stand til å lære selv. Tilbakemeldingene fra elevene er gode, og responsen inspirerer til at jeg fortsetter noen sesonger til, sier han.